About Flexxii

Flexxii is a brand of Mawens Business Solutions which generates digital transformation proejects on the customer relationship, customer experience, and customer engagement area.

16 High Holborn
London WC1V 6BX United Kingdom
info@flexxii.com
+44 20 8616 7470
Follow Us
 . Hesap Aktivasyon New

Hesap Aktivasyon New

1.    TARAFLAR

Bir tarafta MÜŞTERİ diğer tarafta Nisbetiye Mahallesi, Gazi Güçnar Sokak, Uygur Is Merkezi, No:4 D:4 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim MAWENS Business Solutions – CLD BILISIM YAZILIM HIZMETLERI TICARET LIMITED SIRKETI (bundan böyle MAWENS diye anılacaktır) aşağıdaki şartlar dahilinde anlaşmaya varmışlardır.

2.     KONU VE KAPSAM

İş bu sözleşme, Müşteri’nin Mawens tarafından geliştirilen Flexxii isimli ürün vasıtasıyla WhatsApp üzerinden WhatsApp Business API kullanarak kurumsal bir şekilde mesaj alıp göndermesini sağlamaktır. Bu ksapsamda Flexxii’nin hizmet olarak sunduğu webchat, facebook messenger, instagram, twitter gibi sosyal medya kanallarından da mesajlaşma iletişimi sağlamaktadır.

3.     PROJE KAPSAMI

Microsoft Dynamics 365 ile entegre bir şekilde WhatsApp Business API üzerinden mesaj gönderiminin sağlanması. Microsoft Dynamics 365 ile entegre bir şekilde sosyal medya firmaları (facebook messenger, instagram, twitter) ve webchat üzerinden mesaj gönderiminin sağlanması.

Müşteri, Mawens tarafından sağlanan Flexxii Web API’ya ve Flexxii Arayüzü’ne sınırsız erişim hakkı elde edecek ve isterse arayüz üzerinden isterse API üzerinden WhatsApp ve Sosyal Medya Mesajları gönderip alabilecektir.

Müşteri, Flexxii Web API vasıtasıyla mesajları kendi sistemleri üzerine çekebileceği gibi başka yazılımlar (örneğin Dynamics 365) içerisinden de mesaj gönderebilecektir.

4.     BAKIM DESTEK SÜRESİ

4.1.    İş bu sözleşme kapsamında Mawens, 1 yıl boyunca Müşteri’nin WhatsApp Business API üzerinden WhatsApp mesajları alıp göndermesini sağlayacaktır.

4.2.    İş bu sözleşme kapsamında Mawens, 1 yıl boyunca Müşteri’nin sosyal medya firmaları (facebook messenger, instagram, twitter) ve webchat mesajları alıp göndermesini sağlayacaktır.

4.3.    1 yıllık süre kurulum tamamlanıp sistem devreye alındıktan sonra başlayacaktır.

5.     FİYAT VE ÖDEME KOŞULLARI

5.1.   Müşteri ile yapılan konuşmalar sonucu alınan kaşe-imzalı onay formundaki fiyat geçerlidir.

5.2.    WhatsApp Mesaj Gönderim Bedeli linkte belirtilen kurallara göre faturalanacaktır: https://tr-tr.facebook.com/business/help/2225184664363779?id=2129163877102343.

5.3.    WhatsApp Mesaj başına https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing/ adresinde verilen fiyatlandırma geçerlidir. mesaj ücretleri ülkeden ülkeye değiştiğinden linkten takip edilmesi gerekir.

5.4.    https://business.facebook.com/wa/manage/insights/ adresinden ne kadar mesaj gönderildiği bilgisi görüntülenebilmektedir.

5.5.    Flexxii WhatsApp Agent kurulum tamamlandıktan sonra 1 yıllık süre için geçerlidir. Her sene yenilenmesi gerekmektedir.

5.6.   Flexxii mesajları iki yönlü bir şekilde taraflar arasında iletmek ile sorumludur. Mawens sadece Flexxii üzerindeki aksaklıklardan sorumludur ve diğer yazılımlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Ayrıca Flexxii ya da diğer yazılımların çalışmasındaki aksaklıktan doğan herhangi bir zarar ya da ceza ya da bu bağlamda herhangi bir ödeme yükümlülüğü Mawens’a yüklenemez.

5.7.    Ödeme süresi fatura tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür. Faturaların zamanında ödenmemesi durumunda, fatura tutarının bankaların uygulamış olduğu %15 avans faizi uygulanarak tahsil edilir.

6.     MAWENS KAPSAM VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.    5×8 Sınırsız Telefon desteği.

6.2.    Yılda 2 Kez periyodik Değerlendirme & Vizyon Toplantısı

6.3.    MAWENS tarafından yönlendirilen personel-servis görevlisi servis ile ilgili çalışmayı Müşteri adresinde ya da geliştirme sürecinde kendi adresinde gerçekleştirecektir. Müşteri MAWENS’a uzaktan erişim sağlayacaktır. Müşteri kaynaklı bağlantı sorunları nedeniyle oluşan zaman kayıplarından MAWENS sorumlu değildir.

6.4.    MAWENS, Müşteriye kullanıcı eğitimleri vermekle yükümlüdür. Eğitim alan personelin memnun kalmaması durumunda eğitim 2 defaya kadar tekrarlanacaktır.

6.5.    MAWENS, Müşteri personeline her ne donanımda olursa olsun sistem üzerinde Yazılım ve geliştirme altyapısının kullanımını ile ilişkili teknik eğitimler vermekle yükümlü değildir. Bu tip eğitimler anlaşmanın kapsamı dışındadır.

6.6.    Yazılım tedarikçisi (Microsoft, Facebook, ya da hizmet alınan diğer firmalar) tarafından kaynaklanabilecek hata ya da arızalar MAWENS sorumluluğunda değildir.

6.7.    Bakım sırasında ek bir lisans ihtiyacı gelişir ya da üçüncü şahıs veya şirketlere ait donanım ya da yazılım ihtiyacı doğar ise bu Müşteri tarafından tedarik edilecek, servisi verecek olan MAWENS personeline teslim edilecektir (Tedarik süresince geçen süre bakım süresine dahil değildir).

6.8.    MAWENS, sistemlerin çalıştığı yerleri ve çalışma şartlarını kontrol ederek sistemlerin normal çalışması için gerekli önerileri yapmakla yükümlüdür. Bu önerilerin yerine getirilmesi için gerekenleri yapmak, yaptırmak Müşteri’ ye aittir. MAWENS bu önerileri yaptıktan sonra yerine getirilmemesinden doğan zarar / ziyandan sorumlu değildir.

6.9.    MAWENS, yapacağı tüm geliştirmelerin Microsoft ve Facebook’un uygun gördüğü standartlar dahilinde olacağını beyan ve taahhüt eder.

6.10. Müşteri, satın alacağı hizmetlerin kalitesi ile ilgili uygunsuzluk olması durumunda, MAWENS’dan düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunabilecektir. MAWENS, gönderdiği hatalı hizmet örneklerini içeren dokümanı aldıktan sonra hatanın giderilmesi için acil önlemler alarak 5 iş günü içerisinde Müşteri’ye geri bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

7.     MÜDAHALE SÜRESİ

7.1.    MÜŞTERİ yukarıda belirtilen iş kapsamı çerçevesinde yazılımla ilgili arıza giderme ya da düzeltme talebini MAWENS’a öncelik belirterek yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.  MAWENS kendisine belirtilen öncelikler doğrultusunda, yapılan talebe aşağıdaki tabloda verilen sürelerde müdahale etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Öncelikİlk Müdahale SüresiTanım
Acil8 saatÇalışır durumdaki Sistemin tamamen durmasına, ya da yanlış çalışmasına sebep olan her türlü arıza.
Yüksek24 saatSistemin durmasına sebep olmayan süreci desteklemesine engel teşkil eden lokal durumlar ile harici yazılımlarla entegrasyonlar ile ilgili yaşanan sorunlar.
Normal48 saatHalihazırdaki sistemin parçası olmayan, Sistemi iyileştirme, kullanışlılığını artırma yönünde yapılan ek geliştirme talepleri

7.2.    Müşteri tarafından acil olarak bildirilen talepler için, MAWENS 2 saat içerisinde uzaktan, 24 saat içerisinde yerinde müdahale edecek şekilde hizmet sağlamayı taahhüt eder. Tatil günleri ya da mesai saatleri dışında bir talep olması durumunda bu süreler 2 katı şeklinde hesaplanacaktır. Yerinde çalışmalarda 4 saatin altında çalışmalar 4 saate (Yarım Güne) 4-8 saat arasındaki çalışmalar 8 saate (tam güne) tamamlanılarak hesaplanır.

7.3.    MAWENS Acil destek dışında kalan tüm müşteri taleplerini mevcut proje ekibinin yoğunluğuna göre planlayarak gerçekleştirecektir. MAWENS bu talepler ile ilgili en çok 2 hafta içinde planlamasını yaparak çalışmalarını başlatmak durumundadır. Bu sürenin 2 haftayı geçmesi durumunda harcanan danışmanlık süresi yarısı şeklinde hesaplanacaktır.

8.     MÜŞTERİ SORUMLULUKLARI

Müşteri, sözleşme süresince

8.1.    Mawens’ın burada kendi Flexxii Web API ve Arayüzü vasıtasıyla WhatsApp mesajları göndermek ve almak için Facebook’un WhatsApp Business API yazılımlarına bağlanmak için aracılık ettiğini (bu aracılık için başka arayazılımlar da kullanılabilir), bu iletişimde meydana gelebilecek herhangi bir aksaklık dolayısıyla Mawens’ı sorumlu tutamayacağını peşinen kabul etmiş olur.

8.2.    WhatsApp Business API hizmetini kullanmak için Mawens haricinde Facebook ve başka firmalarla online (çevrimiçi) sözleşme imzalayacağını ve bu sözleşmeler kapsamında da kendisi ve diğer firmalar üzerinde farklı yaptırımlar ve yükümlülükler olduğunu o sözleşmeleri okuyup anlayarak Mawens’ın geliştirdiği Flexxii Web API’yı kullandığını peşinen kabul eder.

8.3.    Mawens’ı sadece kendi yazılımı kadar sınırlı sorumlu tutulabilir, diğer hizmetleri için onlarla yapılacak anlaşmaları geçerlidir. (Mawens kendi sorumluluğunda bölüm 7’de bahsedilen müdahale süreleri çerçevesinde sisteme müdahale edecektir.)

8.4.    MAWENS elemanlarına; Müşteri sistemlerine tam, hızlı, kolay ve emniyetli erişimi sağlayacaktır.

8.5.    MAWENS elemanlarına; MÜŞTERİ tesislerinde uygun çalışma ortamını sağlamakla yükümlüdür

8.6.    MAWENS yetkililerinden servis talebinden sonra, ihtiyaç olması ve MAWENS tarafından bildirilmesi durumunda sistem üzerindeki bütün yazılımların ve verilerin tam bir yedeğini almakla yükümlüdür. Müşteri, yedek alınmasını servis kapsamında MAWENS’dan talep edebilecektir.

8.7.    Servis sonrası bu yedeklerin geri yüklenmesi, servis kapsamında Müşteri tarafından MAWENS’dan talep edilmediği sürece Müşteri sorumluluğundadır, talep edilmesi halinde sorumluluk MAWENS’a ait olacaktır.

8.8.    Kendi bünyesinde çalışmakta olan ürünlerin uygun (varsa belirtilen özel) çevre ve elektrik şartlarında, temiz ve bakımlı ortamda çalışmasını sağlamakla yükümlüdür

8.9.    MAWENS’a kurulum ve kullanım amacı ile vereceği bütün yazılımların lisanslı olduğunu kabul etmektedir. Aksi durumlardan kaynaklanabilecek zararlar müşterinin sorumluluğundadır.

8.10. Müşteri sözleşmenin imzalanması halinde MAWENS’in referans listesinde yer almayı kabul eder

8.11. Sözleşme her ne şekilde sonlandırılırsa sonlandırılsın Müşteri anlaşma süresince ve anlaşma sonlanma tarihinden itibaren 3 yıl boyunca; MAWENS içinde çalışmakta olan ya da son 1 yıl içinde MAWENS’da çalışmış ve herhangi bir sebeple ayrılmış ya da işine son verilmiş olan MAWENS personelini kendi şirketinde işe almayacağını; tüzel ya da şahıs olarak MAWENS ile yürütmekte olduğu iş ilişkisi dışında danışman olarak çalıştırmayacağını kabul eder.

9.     KAPSAM DIŞI HUSUSLAR

MAWENS servisi aşağıdaki hususları kapsamaz:

9.1.    Deprem, sel, yangın, tabii afet, genel grev ve benzeri hadiseler nedeni ile oluşan arızalar.

9.2.    MAWENS personeli veya MAWENS tarafından telefon ile yönlendirilen müşteri elemanı dışında başkası / başkaları tarafından yapılmış müdahaleler neticesinde oluşan arızalar.

9.3.    Ürünler için gerçekleştirilebilecek herhangi donanım değişikliği, elektrik işleri veya çevre cihazlarla (antistatik toz tutucu, klima, vb. ) ilgili işler

9.4.    Sistem üzerinde çalışan işletim sistemi ve uygulamalar.

9.5.    Kullanıcı hatasından kaynaklı arızalar MAWENS’in sorumluluğunda değildir. Bu tip durumlarda tecrübesi dahilinde müşteri tarafında bilgi işlem özellikli personele konu hakkında bilgi aktarır fakat doğrudan müdahale etmez.

9.6.    Servis sadece hizmeti kapsamakta olup donanım ihtiyaçlarını kapsamamaktadır.

10. SORUMLULUK SINIRI

10.1. Kayıt ve verilerdeki kayıp veya hasarlara karşı sorumluluk yüklenmez.

10.2. Yukarıda belirtilen maddeler Mawens tarafından sağlanacak olup MÜŞTERİ yazılı talepte bulunduğunda MAWENS konuyla ilgili kişiyi, hizmeti ya da kaynağı MÜŞTERİ’ye sunacaktır.

10.3. Üçüncü kişilerin müşteriye yönelttiği iddialardan kaynaklanan zarar iddialarına karşı bir sorumluluk yüklenmez.

11.  GİZLİLİK

11.1. Müşteri ve MAWENS; sözleşme süresince gizli bilgilerin, makine özelliklerinin, kişisel veya şirkete ait her türlü bilgi ve yazışmaların saklanmasına özen gösterir.

11.2. Bu döküman ve içerdiği bilgiler, dökümanın kendisi ya da bir parçası; hazırlayan firmanın teknik görüş, anlatım ve tasarımlarını içermekte olduğu için bütün hakları dokümanı hazırlayan firmaya yani işbu sözleşme için MAWENS’a aittir. Doküman kapsamında olan içerik firma özeli olup dokümana erişim hakkı olan kişiler haricinde üçüncü şahıs ve veya rakip firmalar ile paylaşılması kesinlikle yasaktır.

11.3. Bu sözleşmenin ekleri ile birlikte bütün içeriği, sözleşme dolayısıyla taraflardan birinin vakıf olduğu ve diğer tarafça geliştirilmiş herhangi bir bilgi, bilgi birikimi (know-how), metod, yöntem, teknik, gelişme veya endüstri alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen bir fikir, uygulama, yöntem, buluş, tasarım, model, eser, süreç ve benzerleri “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir.

11.4. İşbu “Sözleşme” uyarınca “Özel Bilgiler”, “Taraflar”ın iştigal alanıyla ilgili kamuya açıklanmamış her türlü gizli bilgi ve iş sırlarını tarif etmekte olup, bir “Taraf”tan diğerine (a) yazılı ve/veya (b) sözlü ve/veya (c) elektronik formatta iletilecek ve/veya (d) “taraflar”ın çalışma sırasında herhangi bir şekilde haberdar olacakları her türlü ürün, teknoloji, prosedür, çizim, şartname, program, model, finansal bilgi ve hedefler, formül, veri, know-how, geliştirme, tasarım, yenilik, yazılım, pazarlama plan ve stratejileri, servis bilgileri, müşteri listesi ve benzeri bilgi ve fırsatları içerir. İşbu “Sözleşme” uyarınca, “Taraflar” arasında gerçekleşecek her türlü aktarım “Özel Bilgi” statüsünde kabul edilir ve aşağıdaki gizlilik hükümlerine tabi olur.

11.5. İşbu “Sözleşme” ile “Taraflar” bir diğeri tarafından kendisine yazılı, sözlü, manyetik ortamda vs. aktarılan veya çalışma sırasında öğrendikleri fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri bakım destek amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, çoğaltmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemini alacaktır.

11.6. Bilgi aktarımı yapılan “Taraf”, kendisine iletilen her türlü bilgiyi “Özel Bilgi” statüsünde değerlendirmeyi, bu bilgilerin aktarım yapan “Taraf” ın mülkiyetinde olduğunu ve işbu bilgileri özel sözleşmelerle belirlenecek ortak bakım destek ve geliştirme çalışmaları dışında başka amaçlarla kullanmamayı peşinen kabul ve beyan eder.

11.7. Gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden taraf, diğer tarafa sözleşme bedelini cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tarafların çalışanları ve yardımcılarının eylemlerinden taraflar sorumlu olurlar.

12. SÖZLEŞME SÜRESİ, SONA ERMESİ, YENİLENMESİ VE DEVRİ

12.1. İş bu sözleşmedi bakım destek bölümü, taraflarca karşılıklı imzalandıktan sonra 1 yıl süreyle geçerlidir. İş bu sözleşme sona erdikten sonra, ek protokollerin karşılıklı mutabakatı ile uzatılabilecektir.

12.2. Müşterinin MAWENS ile yaptığı sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, iş bu sözleşmede gizlilik ve personel çalıştırma konuları dışında bu müşteri ile ilgili hak ve yükümlülükler yönünden kendiliğinden sona erecektir.

12.3. Sözleşme şartlarına uyulmaması halinde taraflar gönderecekleri yazılı bir ihtar ile sözleşmeye aykırılığın giderilmesini talep ederek karşı tarafa ihlalin giderilmesi hususunda 15 (onbeş) günlük bir süre tanıyacaklardır. Bahse konu sürede dahi sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde, ikinci bir ihtara gerek olmaksızın sözleşme feshedilecektir. Taraflardan birinin ticari faaliyetini fiilen durdurması, kendi kendini tasfiye etmesi ya da iflası halinde 15 (onbeş) günlük süre beklenmeden fesih istenebilecektir.

12.4. Sözleşmenin süresi ya da danışmanlık süresi dolmadan herhangi bir sebeple müşteri ya da MAWENS tarafından fesh edilmesi durumunda ödenecek tutarların hesaplanması sırasında Kullanılan danışmanlık süresi ya da geçen sözleşme süresi içerisinden fazla olan hangisi ise onu baz alarak müşterinin ödemesi gereken tutar hesaplanacak üzerinde kalan kısmı ödenmiş ise müşteriye iade faturası ile iade edilecektir. Müşteri tarafından ödenmesi gereken bir tutar oluşması durumunda ise bu tutar son bir fatura ile müşteriye faturalanacak ve sözleşme sonlandırılacaktır.

12.5. Taraflar bu anlaşmayı üçüncü şahıslara devredemezler.

12.6. Karşılıklı yazışmalar sözleşmenin başında belirtilen adreslere yapılacaktır. Adresini değiştiren taraf bunu karşı tarafa en geç 15 (on beş) gün içinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

13. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu sözleşme hükümleri dahilinde MAWENS ve Müşteri arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık veya ihtilafların halinde tarafların ticari defter, faks alındı teyitleri, elektronik posta mesajı gönderildi teyitleri, muhasebe kayıtları ve belgeleri kati ve kesin delil olmak üzere İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.